Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV Y KHOA MEKONG

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEKOMED - CỬU LONG

Địa chỉ: 75 Phạm Thái Bường, P.4, TP.Vĩnh Long

Hotline:  0270-3838-911

Email: info@mekomed.vn

Website: www. mekomed.vn

 

Thông tin liên hệ