Mắt

Natriclorid 0,9% 10ml

Giá : 3.500 VNĐ

V.Rohto Kiddi 13ml

Giá : 43.000 VNĐ

V.Rohto Cool 12ml

Giá : 48.000 VNĐ

V.Rohto 13ml

Giá : 43.000 VNĐ

EyeLight Vita 10ml

Giá : 26.000 VNĐ

EyeLight Cool 10ml

Giá : 23.000 VNĐ

Osla 15ml

Giá : 19.000 VNĐ

HỎI ĐÁP

Tìm kiếm sản phẩm

phản hồi của khách hàng

PK ĐA KHOA MEKOMED - CỬU LONG
Đc: 75 Phạm Thái Bường - P.4 - Tp.Vĩnh Long
Email: mekomed.vn@gmail.com
Hotline:  0270-3838-911
Cấp cứu: 0270-3838-911
Website: www. mekomed.vn
Liên hệ hành chính:   0270-3838-911

Điện thoại cho khách hàng liên hệ
0270-3838-911

Tư vấn bác sĩ

PK ĐA KHOA MEKOMED - CỬU LONG